ARI JÄRVINEN

Energia-asiantuntija

TILA Group Oy:n energia-asiantuntija Ari Järvinen on tiedemies, innovaattori, kokenut yrittäjä.

TILA Group Oy:n energia-asiantuntija Ari Järvinen on tiedemies, innovaattori, kokenut yrittäjä  ja sellainen energia-asiantuntija, jonka puheenvuoroja kuunnellaan hiirenhiljaa. Oman alansa patenttejakin hän on aivan tuoreestikin! Kun hän puhuu kiinteistöjen energiakulujen pienentämisestä, tai puhtaasta ja terveellisestä rakentamisesta, hänen hiljainen ja tasainen puhetapansa auttaa kuulijaa oivaltamaan, että kaikkien kiinteistöjen kohdalla voidaan tehdä enemmän kulujen säästöä ja viisaita ratkaisuja. Mutta, kun hänen puheensa kääntyy hiilineutraaliuteen ja ihmisen vastuuseen elinympäristöstä, hän innostuu todella:  ”Meidän jokaisen täytyy tehdä oma osamme!”

Ari Järvinen auttaa, ja hänen tekee sen käytännöllisten ratkaisujen kautta. Säästöä Takuulla -tuotteen vastuullisena hän vastaanottaa kaupunkien, kuntien, sijoittajien ja muiden kiinteistönomistajien huolen siitä, että säästöä pitää syntyä. Mistä säästöt tehdään kuntasektorin tiukkaan talouteen? ”On aivan varma, että kun pääsen perehtymään kiinteistöihin kokonaisvaltaisesti, säästöä syntyy. Usein vielä helposti, järkevillä ratkaisuilla. Säästöä takuulla tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakkaan kanssa yhdessä edeten päätetään, mitä toimenpiteitä tehdään, ja minkä kanssa jäädään  odottamaan. Viisailla ratkaisuilla voidaan säästää jopa 60-80 % tämän hetken kulutuksesta. Se on varmaa!”, sanoo Järvinen. 

”Aluksi tarvitaan vain yhteydenotto minuun, sitten kartoitetaan tilanne. Teemme TILA Groupissa ehdotuksen, millä käytännön ratkaisuilla säästöt voidaan saada aikaan. Mitään ei kuitenkaan edellytetä, me vain annamme vain käytännön ohjauksen. Me voimme myös toteuttaa kaikki tarvittavat ratkaisut. Jäämme myös seuraamaan säästöjen todellista toteutumista, vaikka vuosiksi.”